domingo, 30 de mayo de 2010

Videos en youtube de EsculpedraAquí se mostran 2 vídeos sobre a empresa.
O primeiro dos vídeos está formado por imaxes do taller de Esculpedra. Nel pódese ver a nave, a maquinaria, os terreos e algunhas das obras que se expoñen nas súas inmediacións. Tamén nos da unha imaxe final na que ollamos o seu emplazamento en Valdegodos, sobre o val do río Sil.
O segundo vídeo compóñeno diversas obras realizadas pola empresa. Desde casas a esculturas, pasando por moitos detalles como chimeneas, escaleiras ou balaustradas.


http://www.youtube.com/watch?v=BtKXdTLcMu8

http://www.youtube.com/watch?v=w9xurzgS0Ck&feature=related

sábado, 29 de mayo de 2010

Facturación económica e empregados de Esculpedra

A facturación económica de esculpedra medrou notablemente desde 1998. No seu primeiro ano superou os 30000 euros de ingresos, multiplicándose por 3 no ano seguinte. O incremento máis grande en canto ingresos próduxose no ano 2002 o convertir a pequena empresa nunha sociedade limitada. Deste xeito, a empresa multiplicou por 5 o seu volume de ingresos, manténdose desde o 2007 ó redor dos 500000 euros anuais.

Na actualidade a situación económica do país frenou a dinámica de crecemento para manterse máis ou menos estancada. A empresa tampouco pode facturar máis do que factura, o crecemento é limitado ó número de traballadores que ten. Ademáis na actualidade hai unha forte aposta pola canteiría artísitica e pola escultura. Sen embargo, esto non impidiu que a empresa siga medrando invertindo en nova maquinaria e en canto o número de traballadores. Aquí se mostra unha lista cos traballadores que formaron parte da empresa, aparecendo en negriña os que se incorporan o plantel en cada ano.

Neste derradeiro ano 2009 sumáronse a empresa 6 novos traballadores. Unha delas é unha escultora procendente de Arxentina, sumándose así os 3 empregados procedentes de Rumania. O resto de operarios son todos orixinarios de Valdeorras, tanto de aldeas como da vila do Barco.

viernes, 28 de mayo de 2010

A orixe de Esculpedra


A empresa Esculpedra nace na idea de Enrique Álvarez de adicarse a canteiría, nunha idade xa bastante adulta. Enrique nace en Vilarmel, o 3 de agosto do ano 1964, en pleno Courel. Nos seus primeiros anos da súa vida vive na aldea mentras os seus país se atopan emigrados en Suiza. Cando éstes regresan en 1970, instálase a vivir con eles e os seus irmáns na vila do Barco de Valdeorras, a cabeceira comarcal e núcleo máis importante da zona.
Nesta localidade Enrique realiza os seus estudios secundarios, mentras os pais montan un pequeno bar. No ano 1979, a idade de 16 anos, comeza a traballar xunto ó seu pai na construcción dun pequeno hotel familiar en Valdegodos, nas proximidades do Barco e, no concello de onde procedía o seu pai, Vilamartín de Valdeorras.
Polo tanto, desde que Enrique deixou os estudios, adicouse á construcción. Valdeorras, e en concreto O Barco, era unha zona dinámica no interior da provincia de Ourense e que atraía poboación foránea para traballar nas louxeiras. Traballou en diversas empresas da comarca e axudando nos seus ratos libres ó pai ata que no ano 1984 ten que ir facer o servicio militar a Valencia.
No ano 1986 volve, e comeza a traballar de novo, esta vez nunha fábrica de bloques de formigón. Aquí sufre un grave accidente o cairlle sobre el un carro con bloques. Rompe a súa perna esquerda e un pé, e estivo case un ano de baixa.


Ante tal situación, o superala súa baixa, comeza a traballar exclusivamente co pai na construcción do hotel ata o ano 1990 no que casa, e decide deixar de traballar e ir vivir ca súa dona a Vilardevós, que era onde ela exercía de mestra. Nese curso 90-91 non traballa e adica o seu tempo a construcción de maquetas a escala con materiais de construcción Galegos e a realización dun curso de diseño de decoración e interiores. No curso seguinte, o 91-92 trasládanse a Xinzo de Limia e realiza pequenos traballos sobre o curso que realizara o ano anterior.
O ano seguinte vólvense trasladar, nesta ocasión O Carballiño. Aquí ten o primeiro contacto co que sería o seu futuro profesional nunha empresa de Arrabaldo que demandaba pulidores de pedra e na que traballan canteiros saídos da escola de Poio. Éstes recoméndanlle que se poña en contacto cos canteiros de Carballiño para aprender o oficio, debido a que non buscaban xente sin experiencia.
Na escola de canteiros do Carballiño traballa só 4 meses. Este foi o seu tempo de apredizaxe e tamén foi o inicio dos seus traballos ca pedra, os 28 anos. Realiza pequenas obras de canteiría artísitica, canteiría de obra e escultura. Despois deste curto periodo de tempo xa domina o oficio e é capaz de facer obras de moita máis envergadura.
Polo tanto abandona a escola de canteiro e comeza a traballar de maneira autónoma durante 6 meses. O pasar estes meses, diversas empresas da comarca póñense en contacto con el para que traballase nos seus talleres, aínda que seguise sendo autónomo. Así continúa ata o ano 1996 no que se muda a Ourense, novamente por motivos laborais da súa muller. Neste curso 96-97 traballa nun taller en Vilar de Santos. Realiza obras de colocación en diversos puntos de España, sendo a máis importante unha nas periferias de Madrid que logra realizar en 15 días, cando o tempo programado fora dun mes e medio.
Xa como derradeiro desprazamento, volve a casa no ano 1998. Volve cun oficio de canteiro remunerado e con dous fillos. Por este último motivo decide instalarse, o igual que o seu pai 30 anos antes, no Barco de Valdeorras. Inicia a súa empresa nos baixos do hotel familiar (Palladium) xa rematado, onde instala pequenas máquinas que merca cos cartos obtidos nos anos anteriores. Tamén contrata a dous rapaces que toma como apredices de canteiro.
No ano 2000 nace a empresa Esculpedra e Barreiro. Montaa nunha finca próxima ó hotel paterno, en Valdegodos. Nesta finca tamén comeza a construir a súa casa, da que se encarga incluso do diseño.
A primeira nave contaba cuns 300 m², sendo ampliada no ano 2003 para ter na actualidade uns 650 m². Tamén merca terreos ó redor da finca para utilizalos como expositores da súa obra, tendo hoxe en día uns 10000 m².

En canto o número de traballadores empregados, cada ano foi engadindo o seu plantel un ou dous canteiros, ós que el lles ensina o oficio. Na actualidade ten o seu cargo a 14 empregados, sendo 11 deles de aldeas valdeorresas e 3 do estranxeiro, polo que consigue fixar poboación nova nunha área cun forte éxodo rural cara O Barco, e en maior medida todavía, cara Ourense.
Hoxe en día, Enrique é un dos canteiros máis prestixiosos da comarca, e incluso dirixe cursos de canteiria subvencionados pola Xunta e polo Estado para persoas interesadas no oficio. Ademáis, todo faino desde o seu lugar de orixe, o rural valdeorrés.


Foto 1: Hotel Palladium na actualidade.

Foto 2: Nave actual da empresa.

Foto 3: "O vendimarego". Logotipo da empresa.

martes, 20 de abril de 2010

Actividade canteira en Valdeorras


A extracción de minerais segue a ser moi importante hoxe en día. Aparte da lousa que todavía se extrae hoxe, tamén proliferou a extracción de wolframio. Este mineral utilizábase para a blindaxe de proxectís antitanques, ferramentas de corte ou incluso para o fío das bombillas. O 60% deste mineral obtense das reservas chinas, pero naquel momento China declaráralle a guerra a Xapón (aliado alemán) e deixou de exportalo. A dependencia alemana deste mineral chega ata o punto de que durante a II Guerra Mundial instaláronse na comarca para conseguir extraelo da serra do Eixe.
Lonxe deste feito, os minerais e rochedos valdeorreses tamén significaron a aparición de grandes canteiros. Artistas que crean fermosas obras de arte a partir da pedra. A importancia deste traballo na comarca chega ata exemplos como os da aldea de Lamalonga, no concello da Veiga de Valdeorras, onde Pepe do Barro expuxo a súa obra escultórica polos camiños e polas rúas da localidade. Toda as súas pezas foron creadas desde a súa xubilación desde o ano 1978 ata o 2004 (ano do seu falecemento). Na aldea hai desde un Via Crucis ata un obelisco.

Na actualidade, novas empresas como Esculpedra adícanse este tipo de traballos, especializándose en canteiría de Obra, canteiría Artística e Escultura. Esculpedra foi fundada por Enrique Álvarez Barreiro no ano 1998 en Valdegodos, no concello de Vilamartín de Valdeorras (Ourense).

Desde o momento da súa creación, esta pequena empresa non deixou de crecer, tanto como no aspecto económico como no número de empregados dos que dispón. Os seus traballos desde o rural valdeorrés chegan a toda Galicia e a outras partes do estado, coma Cataluña ou a comunidade de Madrid.


Foto 1: Minas alemanas en Casaio.

Foto 2: Obelisco de Lamalonga.

Foto 3: Cruceiro Esculpedra.

Foto 4: Gernika de Picasso en Louxa.

lunes, 12 de abril de 2010

Introducción a canteiría e mineiría en ValdeorrasA historia da canteiría en Valdeorras comeza xa desde a época prerromana, na idade do bronce. Aínda que non se conservan moitos obxectos realizados nesta época, si atopamos incidicios de asentamentos na zona gracias a toponimia, os petroglifos, ou ás mámoas (enterramentos rupestres, por exemplo os da Serra da Enciña da Lastra).


Os romanos chegaron a estas terras atraídos pola riqueza destas en minerais, sobre todo do ouro. As Méduas e Montefurado, son 2 dos restos máis espectaculares que atopamos das explotacións durante a época romana na zona, aínda que na actualidade non se atopan dentro dos límites administrativos valdeorreses. A importancia que os romanos lles deron a estas terras foi importante, debido a que tamén temos outros restos como pontes, que serviron para a creación dunha via, a Via Nova, que unía as cidades actuais de Astorga e Braga.

Durante estos II milenios que xa pasaron desde a ocupación romana en Valdeorras, as mostras arquitectónicas e canteiras creceron polo territorio, tendo como destacado a Torre do Castro que vixía a vila do Barco de Valdeorras ou, o Santuario das Ermidas no Bolo de estilo barroco e do seu via crucis, construidos desde o século XVI. Estos supuxeron un desvío no camiño de Santiago para os peregrinos que lle gardaban deboción.


Tamén o longo da historia creceu a explotación da pizarra na comarca. Primeiro dun xeito local e artesanal, ata as actuais empresas pizarreiras situadas maioritariamente no val do río Casaio. Son o principal motor económico da comarca. Pódese decir, que a pizarra que hoxe en día se extrae, ven sendo para a comarca como o ouro que antes extraían os romanos.